Радомирски истории

лв.0.00

Description

Безплатна дигитална версия с опция за сваляне можете да намерите тук.

Книгата се разпространява безплатно до заинтересовани обществени институции (включително училища, читалища, библиотеки и др.) както и лица, живеещи на територията на община Радомир. Можете да вземете книгата на място от базата на фондация “Солидарност в действие” в село Друган с предварителна уговорка или да я получите с куриер за Ваша сметка.

„Радомирски истории“ е сборник с 33 предания и легенди от 17 населени места, намиращи се на територията на община Радомир. Част от публикуваните местни истории бяха събрани чрез обществен конкурс, в който се включиха 21 пазители на културното богатство в района. Някои разкази бяха записани по време на допитвания до местни възрастни хора, а други открихме в непреиздавани краеведски книги и столетни сборници с народни митове и легенди, докато се ровихме из библиотекарски колекции в София, Радомир и Кюстендил.

Този сборник е част от по-голям проект на фондация „Солидарност в действие“ за опазване на местното устно културно – историческо и фолклорно наследство и създаване на възможности за междупоколенчески диалог и съвместни усилия за съхраняване на местната култура.

Авторски екип:

Маги Назер, проектен координатор, научен ръководител, съставител и главен редактор 

Любов – Мария Бекова, помощник – редактор и организатор на обществен конкурс за събиране на местни легенди и предания

Матея Аркова, художествено оформление

Настоящото издание е изработено в рамките на проект „Опазване на местното културно наследство и развитие на териториалната идентичност чрез разказвачество и междупоколенчески диалог“, целящ да опази местното културно – историческо и фолклорно наследство на територията на населените места в общ. Радомир. Проектът се реализира с подкрепата на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския Земеделския Фонд за развитие на селските райони, и със съдействието на МИГ Радомир-Земен.